Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (do Gminnego Programu Rewitalizacji)

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

więcej

Obwieszczenie o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (aktualizacja LPR 2016-2018)

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2018.

więcej
<< wstecz