Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej Wrocławskiej Rewitalizacji Sp. z o.o. jest prowadzona zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Podmiotowa Strona BIP zawiera:

  • logo – znak graficzny Biuletynu oraz Wrocławskiej Rewitalizacji,
  • imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer faksu i adres e-mail osób redagujących podmiotową stronę Biuletynu,
  • instrukcję korzystania z podmiotowej strony Biuletynu,
  • menu przedmiotowe,
  • moduł wyszukujący.

W górnej części ekranu znajduje się menu przedmiotowe, czyli wykaz grup tematycznych, w których zestawione są informacje publiczne udostępnione w BIP.
Logo BIP zawiera odnośnik do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gov.pl.
Logo WR Sp. z o.o. zawiera odnośnik do głównej strony serwisu internetowego Wrocławskiej Rewitalizacji: www.w-r.com.pl.
Dostęp do informacji publicznych udostępnionych w BIP jest również możliwy poprzez stronę główną BIP posiadającą adres URL – www.bip.gov.pl
W części górnej serwisu znajduje się Wyszukiwarka pozwalająca na szybkie odnalezienie informacji na stronie podmiotowej BIP – wyszukiwanie informacji jest możliwe poprzez wpisanie poszukiwanej frazy w okno wyszukiwania w module wyszukującym.

Udostępniający: Hanna Ruman
Wytwarzający: Karolina Ciechanowicz
Data udostępnienia: 2016-11-02
Data wytworzenia: 2016-10-02