Oznaczenie formy prawnej
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma, pod którą spółka działa
Wrocławska Rewitalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółkę zarejestrowano w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000316720.
REGON: 020770886
NIP: 8971744517

Uchwała nr XX/564/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 kwietnia 2008r. w sprawie utworzenia spółki Wrocławska Rewitalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Udostępniający: Hanna Ruman
Wytwarzający: Hanna Ruman, Grzegorz Szewczyk
Data udostępnienia: 2016-11-02
Data wytworzenia: 2016-10-02