Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4 400 000 zł (słownie: cztery miliony czterysta tysięcy złotych).

Udostępniający: Hanna Ruman
Wytwarzający: Hanna Ruman
Data udostępnienia: 2016-11-02
Data wytworzenia: 2016-10-02