Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5 400 000 zł (słownie: pięć milionów czterysta tysięcy złotych).

Udostępniający: Hanna Ruman
Wytwarzający: Hanna Ruman
Data udostępnienia: 2016-11-02
Data wytworzenia: 2016-10-02
Data aktualizacji: 2018-07-26