Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu
Zarząd

Sposób reprezentacji podmiotu
Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważnieni są:

  • w przypadku zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu,
  • w przypadku zarządu wieloosobowego – dwóch Członków Zarządu
    albo jeden Członek Zarządu łącznie z Prokurentem

Dane osób wchodzących w skład organu
Grażyna Adamczyk-Arns
Funkcja w organie reprezentującym: Prezes Zarządu

Organ nadzoru
Nazwa organu: Rada Nadzorcza
Dane osób wchodzących w skład organu:
Regina Kropelnicka
Teresa Niżyńska
Jarosław Bogusz

Prokurenci
Grzegorz Szewczyk
Rodzaj prokury: prokura samoistna

 

Udostępniający: Hanna Ruman
Wytwarzający: Hanna Ruman, Grzegorz Szewczyk
Data udostępnienia: 2016-11-02
Data wytworzenia: 2016-10-02